میهمان عزیز خوش آمدید! برای بهره‌مندی از تمام امکانات لطفا وارد حساب کاربری خود شوید ورود یا ثبت نام.

اطلاع رسانی

Icon
Error

فهرست
عناوین
استفاده عمومی انجمن
تنظیمات و امکانات مشخصات فردی
خواندن و ارسال پیام
راهنمای انجمن
ویرایش و حذف ارسالها

اگر عضو واردشده به انجمن باشید می توانید پیام خود را ویرایش یا حذف کنید (البته اگر این امکان غیر فعال نشده باشد).

برای ویرایش یا حذف ارسال، برروی دکمه "ویرایش" ارسال مورد نظر کلیک نمایید. اگر ارسال شما اولین ارسال در بحث باشد حذف آن کل بحث را ممکن است حذف نماید..

هنگامی که پیام خود را تغییر دهید، یک نوشته در زیر ارسال شما می آید که به کاربران دیگر نشان می دهد که ارسال شما تغییر یافته است.

این امکان نیز وجود دارد که دلیل ویرایش خود را قید کنید.

آیا کس دیگری می تواند پیام من را تغییر دهد؟

مدیران و ناظران نیز می توانند پیام ارسالی شما را تغییر دهند. اگر چنین کنند یک نوشته در پایین ارسال نشان می دهد که چه کسی پیام شما را ویرایش کرده است.


Privacy Policy | ایجاد شده توسط YAF.NET 2.2.4.15 | YAF.NET © 2003-2022, Yet Another Forum.NET
این صفحه در مدت زمان 0.031 ثانیه ایجاد شد.